S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

ZBOŽÍ V AKCI

běžná cena 379 Kč
naše cena 315 Kč
skladem
běžná cena 339 Kč
naše cena 279 Kč
skladem
běžná cena 379 Kč
naše cena 315 Kč
skladem

» Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.malovani-podle-cisel.cz (dále jen „Provozovatel.“)

František Leško – FeLi Toys, Kolárska 2690/4, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko, IČ: 46482059, IČ DPH: SK1072433604

Provozovatel v souladu s nařízením EPaR EU 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a se zákonem č. 1002/2010 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů.

Zpracování objednávky, vystavení daňového dokladu a vedení reklamací v internetovém obchodě www.malovani-podle-cisel.cz v rozsahu: (František Leško, Kolárska 2690/4, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko, IČ: 46482059, eshop@malovani-podle-cisel.cz ,+421949240194, číslo bankovního účtu 2300367700/2010.

Prodávající tímto sděluje kupujícímu, že zpracování osobních údajů je povoleno ve smyslu Článku 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů.

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného Nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů bude prodávající jako provozovatel v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotčené osoby, jelikož zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné k plnění z kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

Marketingu a to formou:

 • Zasílání newsletter zpráv na e-mailovou adresu a to přihlášením se zákazníka do mailing listu na stránkách internetového obchodu www.malovani-podle-cisel.cz v rozsahu: (titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa).
 • Účasti na reklamních kampaních (akcích), vedených na stránkách internetového obchodu František Leško – FeLi Toys nebo formou letáků v rozsahu: (titul, jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefon, podpis).
 • Návštěvník internetového obchodu se může přihlásit k odběru novinek přímo zadáním své e-mailové adresy do políčka „Přihlaste se k odběru novinek...“ uvedeném na stránkách www.malovani-podle-cisel.cz nebo jako kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu Článku 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí bezodkladně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Zrušení souhlasu při zasílání newsletter zpráv lze provést i elektronicky a to odhlášením se z mailing listu. Automatické odhlášení je zobrazeno ve spodní části newsletter zprávy, která vám přijde na vámi zadanou e-mailovou adresu. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

Provozovatel prohlašuje, že:

 1. Zpracované osobní údaje dotčených osob použije pouze pro výše uvedené účely v rámci svých obchodních aktivit.
 2. Nevyužíváním zasílání newsletter zpráv nevzniká hrozba odmítnutí smluvního vztahu.

Společná ustanovení:

Osobní údaje, které poskytujete provozovateli prostřednictvím registračního formuláře nebo přímé objednávky musí být pravdivé, a v případě jejich změny jste povinen o jejich změně neprodleně informovat i provozovatele.

Ochrana vašich osobních údajů se řídí ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů, přičemž vaše práva jsou upravena obecném Nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů např. právo na základě písemné žádosti požadovat:

Právo na přístup

Máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů vám budou Vaše osobní údaje poskytnuty v písemné listinné formě, pokud není z Vaší strany požadováno jinak. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou vám poskytnuty elektronicky, bude-li to technicky možné.

Právo na nápravu

Přijímáme přiměřená opatření, abychom zabezpečili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme, jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.

Právo na vymazání

Za určitých okolností máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o Vás získali, již více nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování nebo v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním. Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

Právo na omezení zpracování

Za určitých okolností jste oprávněni nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že již Vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.

Právo na přenosnost údajů

Za určitých okolností máte právo požádat nás o předání osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká pouze osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které jste jednou ze smluvních stran.

Právo namítat

Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech (například osobní údaje zpracováváme za účelem bezpečnosti sítě a infrastruktury). V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod ke zpracování a vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Práva související s automatizovaným rozhodováním

Máte právo odmítnout automatizované rozhodování, včetně profilování, ze kterého pro Vás vyplyne právní nebo podobný významný důsledek. Společnost obvykle nepoužívá v kontextu zaměstnávání automatizované rozhodování nebo profilování.

Právo odvolat souhlas

Ve většině případů Vaše osobní údaje nezpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Může se však stát, že v konkrétních případech o Váš souhlas požádáme. V případech, kdy to uděláme, máte právo odvolat svůj souhlas s dalším používáním Vašich osobních údajů. (např. Fotografie)

Právo podat stížnost

Chcete-li podat stížnost na způsob, jakým jsou vaše osobní údaje zpracovávány, včetně uplatnění výše uvedených práv, můžete se obrátit na lince: +421949240194 zasláním e-mailu na adresu: eshop@malovani-podle-cisel.cz nebo písemnou žádostí zaslanou do sídla provozovatele : Kolárska 2690/4, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí, nebo se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na Dozorový úřad.

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Provozovatel (správce) Vašich osobních údajů podle čl. 4 bod 7. Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (dále jen GDPR) je provozovatel František Leško – FeLi Toys, Kolárska 2690/4, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko, IČ: 46482059

Osobní údaj :

Osobními údaji jsou údaje týkající se identifikované fyzické osoby nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru, jiného identifikátoru jako je například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje, nebo online identifikátor, nebo na na základě jedné nebo více charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identitu.

Zpracování osobních údajů:

Zpracováváním osobních údajů je zpracovatelská operace nebo soubor zpracovatelských operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, zejména získávání, zaznamenávání, pořádání, strukturování, uchovávání, změna, vyhledávání, prohlížení, využívání, poskytování přenosem, šířením nebo jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení , vymazání, bez ohledu na to, zda se provádí automatizovanými prostředky nebo neautomatizovanými prostředky.

 

OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

 

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.j. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení č. 2016/679"):

 • jméno
 • příjmení
 • ulice a číslo popisnépoštovní směrovací číslo
 • město
 • stát
 • telefonní číslo
 • název společnosti
 • DIČ
 • e-mailová adresa
 • IP adresa

Dále zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Údaje z komunikace mezi e-shopem a zákazníkem
 • Webové metriky a analytiky o chování na internetové stránce www.malovani-podle-cisel.cz

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Zpracování objednávky zboží, objednaných prostřednictvím naší webové stránky, telefonické zákaznické linky nebo prostřednictvím komunikace se zákaznickou podporou prostřednictvím e-mailů a sociálních sítí. Zákonným důvodem je nezbytnost pro splnění náležitostí kupní smlouvy (účetní doklady).

Komunikace a zákaznická podpora. Osobní údaje jsou využívány za účelem komunikace s vámi. Můžeme vás například kontaktovat z následujících důvodů:

 • připomenutí vašeho zboží v online košíku,
 • pomoc s dokončením vaší objednávky,
 • podání informace o aktuálním stavu vaší žádosti, objednávky nebo reklamace
 • získání dalších potřebných informací

Marketingové nabídky. V případě, že jste souhlasili s odběrem novinek prostřednictvím e-mailu ("Newsletters") využíváme vašich kontaktů k zasílání reklamních nebo obchodních sdělení. Jedná se o zpracování následujících údajů:

 • IP adresa
 • jméno
 • příjmení
 • město
 • e-mailová adresa

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. Údaje mohou být poskytnuty:

 • společnostem poskytujícím službu srovnávání zboží
 • přepravcem s cílem dodání vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací včetně odstoupení od smlouvy
 • veřejným orgánům (např. Policie ČR, SOI) s cílem poskytnout požadované informace v případě kontroly

Zpracování osobních údajů třetí stranou se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

 

Seznam třetích stran :

 

Název

 

Účel zpracování

 

Rozsah poskytovaných osobních údajů

 

Právní základ

 

FROGMAN s.r.

Příjem, zpracování a doručování zásilek, notifikace příjemce zásilky

Jméno,

příjmení,

adresa doručení emailová adresa, telefon

Podle článku. Čl. 1 písm. b) Nařízení- Plnění smluvních vztahů mezi provozovatelem a dodavatelem kurýrních/doručovacích služeb.

 

Česká pošta, 

s. p.

 

Příjem, zpracování a doručování zásilek, notifikace příjemce zásilky

Jméno,

příjmení,

adresa doručení emailová adresa, telefon

Podle článku. Čl. 1 písm. b) Nařízení- Plnění smluvních vztahů mezi provozovatelem a dodavatelem kurýrních/doručovacích služeb.

 

PPL CZ s.r.o.

 

 

Příjem, zpracování a doručování zásilek, notifikace příjemce zásilky

Jméno,

příjmení,

adresa doručení emailová adresa, telefon

Podle článku. Čl. 1 písm. b) Nařízení- Plnění smluvních vztahů mezi provozovatelem a dodavatelem kurýrních/doručovacích služeb.

Google

Marketingové účely :analýza chování na webu ,on-line reklama prostřednictvím Google Ads, zpracování statistik v nástrojích Google Analytics

Cookie ,IP adresa

Podle článku. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Oprávněný zájem – zpracovávání statistik návštěvnosti a prodejů a marketingové účely (trackování pro marketingové účely si může uživatel vypnout

Facebook

Marketingové účely: Online reklama, cílení reklamy

Cookie (FB pixel)

Podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Oprávněný zájem – zpracovávání statistik návštěvnosti a prodejů a marketingové účely (trackování pro marketingové účely si může uživatel vypnout

ECOMAIL.CZ, s.r.o.

Marketingové účely:  reklama, rozesílání newsletterů

Jméno,

příjmení,

emailová adresa

 

Ivana Jevošová

Účetní firma zajišťující správu účetnictví a personalistiky

Údaje na fakturách: jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefon

Podle článku. Čl. 1 písm. b) Nařízení- Plnění smluvních vztahů mezi provozovatelem a zprostředkovatelem zprostředkovatelská smlouva

Heureka Shopinng  a.s.

 

Marketingové účely: hodnocení spokojenosti s nákupem a e-shopem

emailová adresa, informace o objednávce

Podle článku. Čl. 1 písm. a) Nařízení

Souhlas

Fio banka, a.s.

Platební brána CardPay pro realizaci plateb kartou

Emailová adresa ,IP adresa

Podle článku. Čl. 1 písm. b) Nařízení- Plnění smluvních vztahů

PayPal

Platební brána CardPay pro realizaci plateb kartou

jméno, poštovní adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu

  údaje o použitém zařízení, technické údaje o používání a geolokalizační údaje.

Podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Oprávněný zájem – zpracovávání statistik návštěvnosti a prodejů a marketingové účely (trackování pro marketingové účely si může uživatel vypnout

 

OBDOBÍ ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 10 let (na základě článku č. 431/2002 Sb z. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) od poslední realizované objednávky.

PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte několik práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedené mailové adresy.

Máte právo na informace, které jsou plněny již těmito zásadami zpracování osobních údajů. – informační povinnost.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dnů, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo jakékoli své osobní údaje spatříte neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, myslíte si, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje vymazat nebo máte-li námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na vymazání, v případě že neexistuje zákonný právní základ, který nás opravňuje resp. zákonná povinnost, která nám přikazuje vaše osobní údaje zpracovat. V takovém případě vymažeme všechny vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh v zákonem stanovené lhůtě.

Právo na přenositelnost údajů v případech předpokládaných Nařízením máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytli Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Provozovatele za účelem přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu.

Právo na odvolání souhlas: pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem, ke kterému jste dali souhlas, kdykoli odvolat.

Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů: Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Dozorový úřad.

Povinnost nebo možnost poskytnout osobní údaje  Pokud se rozhodnete s námi spolupracovat, komunikovat nebo navštívíte naše webové sídlo, je třeba abyste nám poskytli osobní údaje v nezbytném rozsahu. V opačném případě nebude možné realizovat s vámi komunikaci, poskytovat vám zboží a služby, resp. Vám nebude umožněno prohlížet webové stránky. Uvedené neplatí pro zpracovávání souborů cookies, které můžete v nastavení Vašeho prohlížeče změnit tak, že nebudeme tyto údaje o Vás zpracovávat.

Výše uvedená práva má dotyčná osoba v rozsahu podle článků 15 až 21 a článku 77 Nařízení. Dotyčná osoba může uplatnit svá práva ústně, písemně nebo elektronicky, přes výše uvedené kontaktní údaje. Pokud dotyčná osoba požádá o ústní poskytnutí informací, informace se poskytnou po prokázání její totožnosti.

 

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Co jsou soubory cookies?

Jak je běžnou praxí na téměř všech profesionálních webových stránkách, tento web používá soubory cookies, což jsou malé soubory stahované do vašeho počítače za účelem zlepšení poskytovaných služeb. Tato stránka popisuje, jaké informace sbíráme, jak je využíváme a proč občas musíme tyto soubory ukládat. Také poskytneme informace o tom, jak můžete předejít ukládání souborů cookies, což však může zhoršit nebo "zkazit" určité prvky funkcionality tohoto webu. Další obecné informace o cookies naleznete na Wikipedii v článku o HTTP cookies.

Jak používáme soubory cookies

Soubory cookies používáme z různých důvodů, které jsou uvedeny níže. Ve většině případů bohužel neexistují standardizované možnosti jak zakázat soubory cookies, aniž by zcela zablokovaly funkcionalitu a vlastnosti, které tomuto webu poskytují. Doporučuje se, abyste všechny soubory cookies nechali povolené, pokud si nejste jisti, zda je potřebujete nebo ne, pro případ, že se používají k poskytování služby, kterou využíváte.

Zakázání souborů cookies

Nastavení souborů cookies můžete zabránit tak, že upravíte nastavení ve vašem prohlížeči (viz část Nápověda ve vašem prohlížeči, pokud chcete zjistit jak to udělat). Berte na vědomí, že zakázání souborů cookies bude mít vliv na funkčnost této a mnoha jiných webových stránek které navštívíte. Zakázání souborů cookies má obvykle za následek i zakázání určitých funkcí a vlastností tohoto webu. Proto se doporučuje, abyste soubory cookies nezakazovali.

Soubory cookies, které nastavujeme

Když zadáte údaje prostřednictvím formulářů, například těch, které naleznete na kontaktních stránkách nebo formulářích komentářů, soubory cookies mohou být nastaveny tak, aby si zapamatovaly informace o uživateli pro budoucí korespondenci.

Soubory cookies třetích stran

V jistých speciálních případech používáme také soubory cookies, které jsou poskytovány důvěryhodnými třetími stranami. Následující část popisuje, na které soubory cookies můžete narazit přes tento web. Tento web využívá službu Google Analytics, která představuje jedno z nejrozšířenějších webových řešení k identifikaci toho, jak web používáte a způsobů, jak můžeme váš zážitek zlepšit. Tyto soubory cookies mohou sledovat například to, jak dlouhou dobu na webu trávíte a jaké stránky navštěvujete, abychom vám i nadále mohli nabízet zajímavý obsah. Pro více informací o souborech cookies Google Analytics navštivte oficiální stránku Google Analytics. Analýza třetími stranami se používá ke sledování a měření používání tohoto webu, abychom vám i nadále mohli nabízet zajímavý obsah. Tyto soubory cookies mohou sledovat například to, jak dlouhou dobu na webu trávíte a jaké stránky navštěvujete, což nám pomáhá zjišťovat, jak bychom pro vás mohli web vylepšit. V některých případech vám můžeme poskytovat obsah přizpůsobený na základě toho, co jste nám o sobě řekli buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím propojení na účet sociálních médií. Tyto typy souborů cookies nám snadno umožňují poskytovat vám obsah, který by vás mohl zajímat. Také používáme tlačítka a/nebo doplňky sociálních médií, které vám umožní propojit se různými způsoby s vaší sociální sítí. K tomu, aby tato tlačítka a doplňky fungovaly, vám následující sociální média včetně: Facebook, Youtube, nastaví soubory cookies přes naši webovou stránku, která se může použít k rozšíření vašeho profilu na jejich webu nebo k poskytování údajů, které drží pro různé účely uvedené v jejich zásadách používání osobních údajů.

Více informací

Doufáme, že se tím pro vás věci vyjasnily, a jak již bylo zmíněno, pokud existuje něco, při čem si nejste jisti, jestli to potřebujete nebo ne, je obvykle bezpečnější nechat soubory cookies povolené pro případ, že by komunikovaly s některou funkcí naší webové stránky. Máte-li stále zájem o více informací, můžete nás kontaktovat prostřednictvím některého z námi preferovaných způsobů.

KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Máte-li jakékoli připomínky, dotazy či žádosti týkající se používání vašich osobních údajů, nebo máte-li jakýkoliv dotaz týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookies, kontaktujte nás na této e-mailové adrese: eshop@malovani-podle-cisel.cz nebo pomocí kontaktních údajů uvedených v sekci Kontakty. Vaše dotazy a návrhy týkající se tohoto prohlášení uvítáme.

Závěrečná ustanovení

Odesíláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámeni s podmínkami na ochranu osobních údajů a že je přijímáte.

Svůj souhlas (projev svobodné vůle) projevíte zaškrtnutím políčka

,, souhlasím " prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste přijali v plném rozsahu podmínky ochrany osobních údajů.

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, o čemž vás informuje prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste provozovateli poskytli.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.05.2018

 

MjVlZTE1Zm